Mode:         
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử xã Bình Chánh - huyện Thăng Bình

Chi tiết tin

Thông báo
Thông báo số 48/TB-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND xã Bình Chánh tại hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 9 tháng đầu năm 2018
Tác giả: Xã Bình Chánh .Ngày đăng: 27/09/2018 .Lượt xem: 486 lượt.
     Nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Vũ – Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2018.

THÔNG BÁO
Nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Vũ – Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2018

          Ngày 19/9/2018, đồng chí Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND xã trong 9 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm đồng thời triển khai kế hoạch kiểm tra xây dựng đời sống văn hóa, kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Hồng Việt – Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí TT. Đảng ủy, TT. HĐND, lãnh đạo UBND, TT. UBMTTQVN cùng toàn thể cán bộ, công chức xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận thôn trên địa bàn xã.

Sau khi nghe đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm; kế hoạch kiểm tra xây dựng đời sống văn hóa, triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; các ý kiến tham gia tại cuộc họp, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Hồng Việt - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Xuân Vũ  - Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

I. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2018, UBND xã tập trung chỉ đạo, điều hành trên tất cả lĩnh vực và đạt được những kết quả nhất định. Tổng giá trị ngành kinh tế ước đạt 121 tỷ đồng. Cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp, ngành nghề TTCN - xây dựng và Thương mại - dịch vụ tương ướng 58,67% - 23,97% - 17,36%. Diện tích gieo trồng cây hàng năm 1.331,6 ha, trong đó diện tích lúa 1.195,7 ha, năng suất bình quân 57,69 tạ/ha. Bê tông GTNT đạt 648,33% và bê tông KMNĐ đạt 216,2% so với kế hoạch. Cấp giấy chứng nhận sau “dồn điền đổi thửa”, lập bộ đất 5% dần đi vào nề nếp. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nỗi, an sinh xã hội được đảm bảo. Thu ngân sách đạt 140% so kế hoạch, trong đó thu các quỹ vận động đạt 93,17%, đất công ích đạt 52,91%. Giữ vững 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thực hiện đạt 5/10 tiêu chí, 49/58 chỉ tiêu xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Có được kết quả trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND xã, nỗ lực rất lớn trong quản lý, điều hành của UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể xã, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã, sự cố gắng của Ban nhân dân các thôn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm:

- Việc liên kết sản xuất giống, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa chưa được tập trung.

- Hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả, chưa quan tâm thực hiện phương án tích tụ, tập trung ruộng đất.

- Công tác triển khai lập bộ đất 5% còn chậm. Kiểm tra kết quả giải quyết việc trồng cây trên đất UBND xã quản lý chưa được quan tâm.

- Thực hiện nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch thôn Tú Trà và thôn Ngũ Xã chưa kịp thời. Chưa thực hiện quyết toán kinh phí quản lý, vận hành đài nước thôn Ngũ Xã  làm cơ sở đề nghị HĐND xã tăng giá thu tiền nước sạch của hộ sử dụng.

- Tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp NTM, vốn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” còn chậm.

- Giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa kịp thời và triệt để.

- Tình trạng vi phạm pháp luật trong nhân dân vẫn còn xảy ra. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc” được phát động thường xuyên nhưng hiệu quả đem lại chưa cao.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018

          Các ngành phối hợp mặt trận, hội đoàn thể xã và Ban nhân dân thôn tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 9 tháng đầu năm đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 như sau:

          1. Ban nông nghiệp xã

Tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp và công tác phòng chống thiên tai năm 2018, triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019. Thời gian thực hiện chậm nhất 10/10/2018.

Tổ chức họp dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang trồng màu tại các cánh đồng được quy hoạch.

Chỉ đạo Hợp tác xã tiếp tục liên kết sản xuất lúa giống trong vụ Đông Xuân 2018-2019, thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất tại tổ 2 và 3 thôn Ngũ Xã để xây dựng phương án hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Triển khai công tác tiêm phòng vụ thu, thực hiện trong tháng 10/2018.

Kiểm tra các hộ đăng ký xây dựng hầm biogas, mua trâu đực giống để bình xét theo quy định tại Quyết định số 08 của UBND tỉnh.

Chỉ đạo Tổ hợp tác quản lý công trình nước sạch thôn Tú Trà và thôn Ngũ Xã tiếp tục sửa chữa các hạng mục của hai công trình đồng thời rà soát hệ thống đường ống dẫn nước để khắc phục kịp thời. Hoàn thành chậm nhất 30/10/2018.

Đôn đốc tổ hợp tác công trình nước sạch thôn Ngũ Xã thực hiện báo cáo quyết toán kinh phí quản lý, vận hành đài nước để đề nghị HĐND xã tăng giá thu tiền nước sạch trong nhân dân. Gửi báo cáo về UBND xã chậm nhất 15/10/2018.

Làm việc xã Bình Phú khảo sát thực trạng đề nghị cấp trên đầu tư đài nước sạch tại thôn Long Hội.

2. Giao thông - Thủy lợi

Đôn đốc các thôn hoàn thành các tuyến bê tông GTNT, KMNĐ, vận động nhân dân đắp lề để nghiệm thu các công trình. Hoàn thành chậm nhất 15/10/2018.

Phối hợp thôn, tổ đo chiều dài các tuyến đường trong kế hoạch thực hiện bê tông GTNT theo cơ chế hỗ trợ 50% ngân sách cấp trên để tổ chức họp dân triển khai thực hiện. Thời gian chậm nhất 30/9/2018.

Kiểm tra nền đường các tuyến GTNT theo đề nghị của thôn thực hiện bê tông theo cơ chế hỗ trợ 30% ngân sách huyện, đối ứng 15% ngân sách xã. Đề nghị thôn họp dân thống nhất thu tiền đối ứng trước khi đề nghị huyện phê duyệt danh mục. Tổng hợp các tuyến đường theo đề nghị của thôn trước 01/10/2018.

Tham mưu thành lập Ban quản lý giám sát việc thi công 0,9 km KMNĐ từ nguồn vốn theo NĐ 35 của Chính phủ.

Lập danh sách hộ dân bị ảnh hưởng để tổ chức họp triển khai giải phóng mặt bằng tuyến ĐH 21 (đoạn ĐH 10 đến giáp ĐH 6).

Giám sát tiến độ thi công 1,005 km tuyến ĐH 21 (đoạn từ suối Trà Ven giáp ĐH 10), quản lý hiện trạng tuyến ĐH 29  (Cầu máng – Bình Quý đến NVH thôn Ngũ Xã).

Hoàn thành đúc pi qua đường nội đồng tiếp tục phân bổ cho các thôn. Xây dựng kế hoạch múc mương tưới tiêu tại các khu vực trọng điểm. Làm việc thôn, tổ về các tuyến GTNT, cầu, cống bị hư hỏng để lập dự toán nâng cấp sửa chữa.

3. Địa chính – môi trường

          Giao đồng chí Nguyễn Thị Trọng thực hiện cấp đổi 100% giấy chứng nhận QSD đất sau “dồn điền đổi thửa” cho nhân dân đối với các trường hợp đủ điều kiện, hoàn thành chậm nhất 30/10/2018. Tiếp tục thu hồi giấy chứng nhận gốc trong nhân dân và phối hợp phòng chuyên môn huyện tổ chức đo đạc, lập hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy giấy chứng nhận của nhân dân sau “dồn điền đổi thửa” đối với các khu vực chưa thực hiện.

          - Tham mưu về trường hợp giấy chứng nhận QSD đất rừng của tổ 4 thôn An Bình.

          - Phối hợp đồng chí Hồ Thị Chung lập hồ sơ đề nghị thanh lý điểm trường Mẫu giáo tại thôn Ngũ Xã. Thực hiện chậm nhất 10/10/2018. Hoàn thiện thủ tục đề nghị huyện phê duyệt phương án khai thác quỹ đất năm 2018.

- Triển khai múc mương ranh giới khu nghĩa trang nhân dân xã, hoàn thành trước 10/10/2018. Đề nghị huyện kiểm tra các khu vực cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để lập dự toán thực hiện đảm bảo giải ngân nguồn sự nghiệp quy hoạch NTM năm 2018.

- Công bố quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân xã, triển khai cắm mốc quản lý ranh giới theo kết luận giám sát của TT. HĐND xã.

          Giao đồng chí Trương Văn Vĩnh hoàn thiện hồ sơ theo nội dung giám sát việc quản lý đất 5% của Ban Pháp chế HĐND xã, khắc phục các nội dung theo kết luận giám sát.

- Tham mưu giải quyết dứt điểm việc nhân dân trồng cây trên đất UBND xã quản lý, các trường hợp hộ dân lấn chiếm diện tích đất. Phối hợp thôn, tổ tiếp tục lập bộ, hợp đồng cho thuê đất 5% với từng hộ dân.

          Giao đồng chí Đoàn Hương hoàn thành đúc pi bỏ vỏ thuốc BVTV trên đồng ruộng và phân bổ cho các thôn. Phối hợp hội phụ nữ xã đôn đốc việc thu phí thu gom rác thải trong nhân dân, lập danh sách hộ chưa nộp phí, hộ đề nghị xem xét miễn giảm để kiểm tra văn hóa năm 2018. Danh sách gửi đến các thôn chậm nhất 28/9/2018.

          - Tổ chức giao ban đề án thu gom rác thải quý III/2018. Chậm nhất 12/10/2018.

          - Xây dựng kế hoạch tổng kết công tác môi trường năm 2018.        

- Phối hợp các ngành, hội đoàn thể xã phân công tự quản các tuyến đường phát động phong trào dọn vệ sinh môi trường.

- Phối hợp ngành Công an, Quân sự xã tiếp tục tổ chức truy quét khai thác cát trái phép tại các suối trên địa bàn xã.

          4. Xây dựng nông thôn mới và khu dân cư NTM kiểu mẫu

Các ngành, hội đoàn thể xã được BCĐ XD NTM xã phân công tiếp tục rà soát việc chỉnh trang vườn nhà, xây dựng tường rào, cổng ngõ, di dời chuồng trại chăn nuôi của hộ dân trên địa bàn xã và xây dựng kế hoạch vận động. Gửi danh sách về TT. BCĐ xã chậm nhất 30/10/2018.

Giao Ban nông nghiệp xã phối hợp Hội Nông dân xã và Ban phát triển thôn kiểm tra các vườn mẫu tại thôn An Bình, nghiệm thu và lập hồ sơ hỗ trợ một số vườn đảm bảo yêu cầu. Thời gian thực hiện chậm nhất 30/10/2018.

Đôn đốc Ban phát triển thôn An Bình thực hiện các hạng mục theo kế hoạch năm 2018 và hoàn thiện hồ sơ để giải ngân nguồn vốn xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” đúng quy định như hoàn thiện Nhà văn hóa – khu thể thao thôn, trồng cây xanh, cắm mốc quản lý các tuyến đường, phát động dọn vệ sinh môi trường…đồng thời triển khai một số hạng mục từ nguồn vốn 200 triệu đồng hỗ trợ của ngân sách huyện.

5. Tài chính – Kế toán

          Giao đồng chí Hồ Thị Chung chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tổ chức nghiệm thu các tuyến GTNT, KMNĐ đã hoàn thành.

          - Đôn đốc các ngành hoàn ứng kinh phí hoạt động. Hướng dẫn chi bộ, Ban nhân dân thôn giải ngân nguồn kinh phí hoặc chuyển nguồn qua sang năm như kinh phí hoạt động của thôn, hỗ trợ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ của Đảng ủy xã.

          - Hướng dẫn Ban phát triển thôn An Bình, các ngành về hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, nguồn sự nghiệp NTM đúng thời gian quy định.

          Giao đồng chí Trương Văn Vĩnh đôn đốc thôn, tổ tiếp tục thu các quỹ vận động trong nhân dân đảm bảo hoàn thành trước 30/10/2018.

- Phối hợp đồng chí Nguyễn Tuần và thôn, tổ thu tiền sử dụng đất 5% và các khoản thu khác đạt theo kế hoạch đề ra.

          6. Văn hóa -  Xã hội

BCĐ XD ĐSVH xã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí văn hóa năm 2018, hoàn thiện danh sách GĐVH, phối hợp UBMTTQVN xã và thôn tổ chức ngày đại đoàn kết ở các khu dân cư hoàn thành trước 15/11/2018.

Giao đồng chí Đoàn Văn Luận chuẩn bị nội dung và các điều kiện tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng tại huyện trong ngày 28/9/2018 và tối 01/10/2018 nếu có tiết mục được chọn công diễn.

- Tổ chức trực quan trang nghiêm nhân ngày kỷ niệm các ngành, hội đoàn thể xã, ngày đại đoàn kết toàn dân tộc và Đại hội UBMTTQVN xã.

Giao đồng chí Trần Văn Tam tổ chức nghiệm thu và hướng dẫn hồ sơ hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách theo Quyết định số 22 của Chính phủ trong năm 2018.

- Giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ liên quan đến người có công cách mạng, đối tượng BTXH trên địa bàn xã.

          - Tham mưu danh sách đề nghị Hội đồng xét các đối tượng khuyết tật, BTXH trên địa bàn xã.

          Giao đồng chí Nguyễn Thị Nhân phối hợp thôn tổ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn tiếp cận đa chiều.

          7. Ngành quân sự xã

          Chuẩn bị nội dung và điều kiện kiểm tra, tổng kết công tác quân sự năm 2018.  Củng cố lực lượng xung kích ở thôn, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, kế hoạch di dời dân đảm bảo trong mùa mưa lũ.

Hoàn thành công tác rà soát thực lực gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự phân công thành viên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng thanh niên tham gia khám sức khỏe NVQS và lên đường nhập ngũ năm 2019.

          8. Công an xã

          Tăng cường tuần tra địa bàn khu dân cư, nhất là các ngày Lễ, Tết. Phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật. Phối hợp công an huyện triệt phá các tụ điểm đánh bạc.

Tiếp tục thực hiện công tác điều tra cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại các thôn trên địa bàn xã, tổ chức sơ kết kết quả thực hiện trong năm 2018.

Tham mưu tổ công tác thực hiện giải phóng hàng lang các tuyến giao thông, giải quyết triệt để việc nhân dân lấn chiếm hành lang đường.

          9. Ngành Tư pháp

          Phối hợp ngành địa chính và hội đoàn thể xã xác minh để giải quyết dứt điểm các đơn thư của nhân dân.

10. Văn phòng UBND xã

          Kiểm tra, đôn đốc các ngành giải quyết các ý kiến của cử tri tại kỳ họp lần thứ 8 thuộc thẩm quyền của UBND xã đảm bảo thời gian quy định.

          Xây dựng Đề án sáp nhập thôn trên địa bàn xã, tham mưu việc họp lấy ý kiến của nhân dân. Thời gian hoàn thành chậm nhất 15/10/2018.

          Hoàn thiện hồ sơ đảm bảo kiểm tra cải cách hành chính năm 2018.

          Đôn đốc các ngành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm 2018.

          Điều chỉnh kế hoạch phân công cán bộ theo dõi, đứng điểm chỉ đạo tại tổ tự quản phù hợp sự phân công của BCH đứng điểm chỉ đạo tại thôn.

          Phối hợp Hội Người cao tuổi xã xây dựng quy chế thành lập “Quỹ chăm sóc người cao tuổi” trên địa bàn xã để trình kỳ họp HĐND xã lần thứ 9.

Chuẩn bị điều kiện tổ chức các hội nghị tổng kết các ngành, hội đoàn thể xã, cuộc họp HĐND xã khóa XII lần thứ 9.

Hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm, đánh giá thi đua cuối năm theo hướng dẫn cấp trên.

          11. Đối với các trường học, trạm y tế xã

          Giao hiệu trưởng 3 trường xây dựng kế hoạch trung hạn (2018-2020) các hạng mục cần đầu tư về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học đảm bảo nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

          Giao đồng chí Ngô Tấn Khoa tiếp tục đề nghị cấp trên bổ nhiệm cán bộ y tế thôn tại thôn 4 và xây dựng kế hoạch cần đầu tư nâng cao chất lượng Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

          Gửi kế hoạch về UBND xã chậm nhất 10/10/2018.

12. Đối với Hợp tác xã

Giao đồng chí Nguyễn Tấn Niệm củng cố nhân sự hợp tác xã, chuẩn bị nội dung và điều kiện tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động hợp tác xã trong năm 2018. Thời gian thực hiện chậm nhất 20/10/2018.

Liên hệ công ty, doanh nghiệp để ký hợp đồng liên kết sản xuất lúa giống trong vụ Đông Xuân 2018-2019 tại các cánh đồng tích tụ, tập trung ruộng đất để thực hiện phương án hỗ trợ PTSX theo liên kết chuỗi giá trị từ nguồn vốn sự nghiệp NTM năm 2018.

Giao đồng chí Lê Văn An hoàn thiện hồ sơ về liên kết sản xuất lúa giống vụ Đông Xuân 2017-2018 với công ty giống Quảng Nam (hợp đồng, quyết toán thu, chi, thanh lý hợp đồng) để thực hiện tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất.

13. Đối với các thôn

Vận động nhân dân hoàn thành bê tông các tuyến GTNT, KMNĐ, đắp lề để nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Khắc phục Parie tại các thôn đảm bảo quản lý các tuyến đường giao thông.

Tổ chức họp dân thống nhất các tuyến GTNT thực hiện bê tông theo cơ chế hỗ trợ 30% ngân sách huyện, đối ứng 15% ngân sách xã. Rà soát thực trạng địa bàn thôn, lập danh mục các công trình cần đầu tư, nâng cấp, sửa chữa (giao thông, cầu, cống, múc mương tưới, tiêu). Tổng hợp các danh mục gửi UBND xã trước 01/10/2018.

Trưởng BCTMT thôn phối hợp trưởng thôn tổ chức họp dân để bình xét các tiêu chí văn hóa, hoàn thiện hồ sơ gửi về TT. BCĐ xã chậm nhất 01/10/2018 và chuẩn bị các điều kiện để BCĐ xã kiểm tra văn hóa tại thôn theo lịch phân công.

          Theo dõi công tác chỉ đạo, đứng điểm của cán bộ xã được phân công tại thôn, tổ làm cơ sở đánh giá, nhận xét vào cuối năm.

          Chỉ đạo tổ trưởng tổ tự quản tiếp tục phối hợp cán bộ đứng điểm của xã thu các quỹ vận động trong nhân dân đảm bảo hoàn thành trước 30/10/2018.

          Triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 đảm bảo quy định. Chuẩn bị nội dung và điều kiện tổ chức ngày đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư.

          Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch UBND xã tại hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2018./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Vũ - CT. UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Corona

 
bep dien tu

Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh
Địa chỉ: Thôn Tú Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).873.175
Email: binhchanh.thangbinh@quangnam.gov.vn
Đơn vị quản lý Website: Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh.
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập