Mode:         
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử xã Bình Chánh - huyện Thăng Bình

Chi tiết tin

Thông báo
Thông báo kết luận số 29/TB-UBND ngày 19/6/2019 của UBND xã Bình Chánh tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành UBND xã 6 tháng đầu năm 2019.
Tác giả: UBND xã .Ngày đăng: 21/06/2019 .Lượt xem: 463 lượt.
     Nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Vũ – Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 18/6/2019, đồng chí Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND xã trong 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đoàn Ngọc Liêu – Phó Bí thư TT. Đảng ủy xã, các đồng TT. HĐND, lãnh đạo UBND xã, TT. UBMTTQVN xã cùng toàn thể cán bộ, công chức xã đứng điểm chỉ đạo, theo dõi tại các thôn, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận thôn và các tổ trưởng tổ tự quản trên địa bàn xã.
Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, công tác thu, chi 6 tháng đầu năm 2019, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự cuộc họp, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đoàn Ngọc Liêu – Phó Bí thư TT. Đảng ủy xã, đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Xuân Vũ  - Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:
I. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019
Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND xã tập trung chỉ đạo, điều hành trên tất cả lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả: năng suất và sản lượng trong sản xuất nông nghiệp ổn định, liên kết sản xuất lúa giống có hướng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tăng lên. Đất 5% và đất UBND xã quản lý dần đi vào nề nếp. Nhiều công trình phục vụ dân sinh triển khai đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Thu ngân sách đạt chỉ tiêu theo kế hoạch, trong đó tổng thu các quỹ vận động đạt 52,9%, phí môi trường đạt 48,96%, đất 5% đạt 38,43%. Phong trào văn hóa, văn nghề, TDTT có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Có được kết quả trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND xã, nỗ lực rất lớn trong quản lý, điều hành của UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể xã, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã, nhiệt tình của Ban nhân dân các thôn, các đồng chí tổ trưởng tổ tự quản.
Tuy nhiên, trong chỉ đạo, điều hành của UBND xã vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm:
- Quản lý giết mỗ tập trung và kiểm soát giết mỗ chưa được chặt chẽ, công tác tiêm phòng cho gia súc vụ Xuân 2019 tiến độ còn chậm.
- Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch chưa chặt chẽ, tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho nhân dân còn chậm. Xử lý trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang giao thông, trồng cây trên đất 5%, đất UBND xã quản lý chưa triệt để.
- Chưa thực hiện quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân xã.
- Việc kiểm tra, tổ chức truy quét khai thác cát tại khu vực suối Trà Ven chưa thường xuyên nên còn xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép.
- Một số trường hợp gây ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để.
- Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, KDC NTM kiểu mẫu chưa được tập trung đúng mức, các ngành, ban phát triển thôn chưa xây dựng kế hoạch  chi tiết thực hiện các tiêu chí được phân công.
- Xác minh, giải quyết đơn thư còn chậm, công tác hòa giải cơ sở ở thôn chưa được phát huy nên kết quả thực hiện chưa cao.
- Cán bộ được phân công đứng điểm ở thôn chưa sâu sát, chưa thường xuyên nắm tình hình ở thôn, tổ để tham mưu UBND xã trong công tác chỉ đạo, điều hành.
- Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, việc củng cố cán bộ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh chưa đảm bảo, một số cán bộ tinh thần, trách nhiệm chưa cao.
II. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019
Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các ngành phối hợp mặt trận, hội đoàn thể xã và Ban nhân dân thôn, tổ trưởng tổ tự quản tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 như sau:
1. Ban nông nghiệp xã
Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019, chỉ đạo Hợp tác xã, tổ hợp tác giống tăng cường liên kết sản xuất lúa giống giữa công ty, doanh nghiệp với người nông dân đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Phát huy vai trò đội ngũ khuyến nông viên tại thôn thường xuyên theo dõi, kiểm tra dịch bệnh trên các cánh đồng báo cáo Ban nông nghiệp xã chỉ đạo kịp thời.
Giao đồng chí Hồ Chí Dũng xây dựng kế hoạch về trồng  rừng gỗ lớn trên địa bàn xã, phối hợp các ngành, hội đoàn thể xã vận động nhân dân thực hiện.
- Làm việc HTX nông nghiệp Bình Chánh về thực hiện phương án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ nguồn vốn sự nghiệp NTM năm 2019. Báo cáo về Phòng nông nghiệp & PTNT huyện chậm nhất 30/6/2019.
- Phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Thời gian tổ chức hội nghị chậm nhất 30/7/2019.
- Chỉ đạo Tổ hợp tác quản lý công trình nước sạch vận hành hai công trình nước sạch tại thôn Tú Trà và thôn Ngũ Xã, khắc phục một số đường ống hư hỏng. Tiếp tục đề nghị cấp trên đầu tư đài nước sạch phục vụ nhân dân thôn Long Hội và thôn Mỹ Trà. 
Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã:
- Giao ngành công an xã phối hợp quân sự tiếp tục chốt chặn tại vùng giáp ranh các xã lân cận, không cho vận chuyển lợn vào địa bàn xã, ngăn chặn dịch tả lợn Châu phi.
- Giao đồng chí Đoàn Văn Luận phối hợp Công an xã lập cam kết các hộ giết mổ gia súc, chủ thương lái không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn từ nơi khác về địa bàn xã. Thời gian cam kết chậm nhất 25/6/2019
- Tiếp tục phun phòng tiêu độc khử trùng (đợt 2) trên địa bàn xã, tập trung các vùng có nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Thời gian thực hiện chậm nhất 30/6/2019.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm phòng vụ Thu trên đàn gia súc.
2. Giao thông - Thủy lợi
Đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành các tuyến bê tông GTNT, KMNĐ đảm bảo thời gian quy định.
Về thực hiện bê tông GTNT theo cơ chế hỗ trợ 45% kinh phí theo tổng dự toán (ngân sách huyện hỗ trợ 30%, ngân sách xã đối ứng 15%): Làm việc thôn, tổ thành lập Ban kiến thiết, Ban giám sát đăng ký thời gian để tập kết vật liệu, triển khai thi công các tuyến đã thu tiền đối ứng trong nhân dân đồng thời tiếp tục thu tiền trong nhân dân đối với các tuyến còn lại, hoàn thiện hồ sơ trình huyện phê duyệt. Thời gian chậm nhất 25/6/2019.
Phối hợp thôn, tổ quản lý hiện trạng mặt bằng tuyến ĐH 29.
Tổng hợp nhu cầu xây dựng, tu sửa cầu, cống, múc mương tưới tiêu, pi qua đường nội đồng theo đề nghị của thôn, tổ, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện sau khi thu hoạch vụ Hè Thu 2019. Thời gian chậm nhất 05/7/2019.
Thường xuyên kiểm tra nước tưới tại các cánh đồng, giám sát lịch bơm nước tưới các trạm bơm.
3. Địa chính – môi trường
Giao đồng chí Nguyễn Đăng Trung làm việc phòng chuyên môn huyện về cấp giấy chứng nhận QSD đất sau dồn điền đổi thửa cho nhân dân. Tiếp tục thông báo nhân dân nộp giấy chứng nhận gốc gửi về huyện chỉnh lý. Tiến hành rà soát, kiểm tra diện tích để lập hồ sơ đề nghị cấp đổi 100% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điều đổi thửa đối với các hộ đủ điều kiện cấp đổi.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai. Phối hợp Trung tâm khai thác quỹ đất tổ chức đấu thầu đất tại các điểm đã lập phương án khai thác quỹ đất tại thôn Mỹ Trà và thôn Tú Trà.
- Giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai cho nhân dân kịp thời, đúng quy định.
- Tăng cường công tác quản lý hiện trạng. Thường xuyên phối hợp thôn, tổ kiểm tra và xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích.
Giao đồng chí Trương Văn Vĩnh tham mưu giải quyết dứt điểm việc nhân dân trồng cây trên đất UBND xã quản lý tại đồng Gò Xoài – tổ 1 thôn Ngũ Xã, phối hợp thôn, tổ tiếp tục lập bộ, hợp đồng cho thuê đất 5% với từng hộ dân.
Ngành địa chính – môi trường tiếp tục phối hợp ngành công an, quân sự xã kiểm tra việc khai thác cát trái phép tại các suối trên địa bàn xã.
Giao đồng chí Đoàn Hương kiểm tra và lập cam kết các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ buôn bán thực phẩm, hộ giết mỗ, chủ mua bán keo trên địa bàn xã về thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Thời gian lập cam kết chậm nhất 05/7/2019.
- Phối hợp hội phụ nữ xã tiếp tục đôn đốc việc thu phí thu gom rác thải trong nhân dân.
- Phối hợp các ngành, hội đoàn thể xã được phân công tự quản trên các tuyến đường và Ban phát triển thôn phát động phong trào vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng (tập trung thôn kiểu mẫu Tú Trà).
- Liên hệ phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và phối hợp hội phụ nữ xã tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải. Thời gian triển khai tập huấn trong tháng 7/2019.
4. Xây dựng nông thôn mới và khu dân cư NTM kiểu mẫu
Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành công trình đầu tư từ nguồn vốn NTM năm 2019 và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn sự nghiệp NTM đảm bảo giải ngân đúng thời gian quy định.
Thành viên BCĐ NTM xã được phân công tiếp tục phối hợp Ban phát triển thôn xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng tiêu chí phụ trách đảm bảo công nhận lại xã nông thôn mới vào năm 2020.
Đôn đốc Ban phát triển thôn Tú Trà phối hợp các ngành, đoàn thể xã được phân công thực hiện các chỉ tiêu còn lại trong xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” An Bình như chăm sóc các cây xanh tuyến ĐH 10, tổ chức trồng hoa hành lang đường GTNT, vận động nhân dân trồng hoa trong các bồn hoa đã xây dựng, lắp đặt biển báo chỉ dẫn tại các tuyến đường, phát động phong trào vệ sinh môi trường, phát dọn hành lang các tuyến trục chính….đồng thời rà soát thực trạng, xây dựng kế hoạch, dự toán thực hiện các tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tại phần diện tích thôn Tú Trà sau khi sáp nhập. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2019.
Giao đồng chí Trần Thị Mến phối hợp các ngành có liên quan và Ban phát triển thôn Tú Trà xác lập hồ sơ 10 tiêu chí đề nghị công nhận “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” An Bình vào tháng 11/2019.
5. Tài chính – Kế toán
Giao đồng chí Hồ Thị Chung kiểm tra chứng từ chi ngân sách của các ngành, hội đoàn thể xã đảm bảo hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2019 theo chỉ tiêu giao của HĐND xã.
- Làm việc với đơn vị cung ứng hợp đồng vật liệu để thi công các tuyến bê tông GTNT theo cơ chế hỗ trợ 45% ngân sách nhà nước.
Giao đồng chí Trương Văn Vĩnh đôn đốc thôn, tổ tiếp tục thu các quỹ vận động trong nhân dân đảm bảo hoàn thành trước 30/10/2019.
- Phối hợp đồng chí Nguyễn Tuần và thôn, tổ tiếp tục thu tiền sử dụng đất 5% và các khoản thu khác theo kế hoạch đề ra.
- Hướng dẫn Hội người cao tuổi xã sử dụng đúng quy định, có hiệu quả “Quỹ chăm sóc người cao tuổi”.
6. Văn hóa -  Xã hội
Giao đồng chí Trần Văn Tam tham mưu việc xét đối tượng khuyết tật theo đúng quy định.
- Lập kế hoạch hướng dẫn các thôn triển khai điều tra, rà soát cung cầu lao động năm 2019.
 - Tham mưu kế hoạch kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 thông qua BTV, trưởng các ngành, đoàn thể xã để triển khai thực hiện.
- Giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chính sách người có công, đối tượng BTXH trên địa bàn xã.
Giao đồng chí Đoàn Văn Luận, đồng chí Trần Văn Tam phối hợp hội đoàn thể xã chuẩn bị vận động viên và điều kiện tham gia giải bóng đá mini nữ huyện Thăng Bình.
- Phối hợp Đoàn thanh niên xã tổ chức hoạt động TDTT cho các em trên địa bàn xã trong kế hoạch hoạt động hè năm 2019.
Giao đồng chí Nguyễn Thị Nhân phối hợp Trạm y tế xã tổ chức chiến dịch truyền thông dân số (đợt 2), phối hợp thôn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn tiếp cận đa chiều.
Giao đồng chí Trần Thị Mến tham mưu BCĐ XD ĐSVH xã hướng dẫn Ban vận động thôn, Ban vận động tộc về bình xét các tiêu chí văn hóa năm 2019. Hướng dẫn các thôn xây dựng Quy ước mỗi thôn.
7. Ngành quân sự xã
Hướng dẫn các thôn kiểm tra, rà soát thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, tham mưu HĐNV quân sự xã xét thực lực tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo đúng quy định.
Chuẩn bị lực lượng tham gia huấn luyện quân nhân dự bị đảm bảo quân số theo chỉ tiêu giao. Tham mưu việc phát triển lực lượng dân quân đảm bảo số lượng và chất lượng.
Xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).
8. Công an xã
Phối hợp ngành quân sự xã và đoàn thanh niên xã tổ chức phát quang hành lang giao thông đường sắt tại thôn Tú Trà. Thực hiện chậm nhất 25/6/2019.
Kiểm tra các khu vực nhân dân phản ánh về việc sử dụng ma túy trên địa bàn xã.
Tăng cường tuần tra, phát hiện và triệt phá các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn xã.
Phối hợp Trưởng thôn rà soát, thống nhất danh sách cử tri Bầu cử Trưởng thôn, Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021. Thời gian chậm nhất 22/6/2019.
Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc” và  diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại 4 thôn kết hợp tuyên truyền trên đài truyền thanh xã.
 9. Ngành Tư pháp
Kiểm tra hồ sơ, thủ tục của công dân tại bộ phận “Một cửa” tham mưu giải quyết theo đúng quy định.
Phối hợp ngành địa chính và hội đoàn thể xã xác minh giải quyết dứt điểm các đơn thư của nhân dân.
Tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã.

10. Văn phòng UBND xã
Chuẩn bị tài liệu và điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND xã lần thứ 11.
Kiểm tra việc thực hiện nhật ký công vụ của cán bộ, công chức xã, đôn đốc các ngành, thành viên UBND xã thực hiện nhiệm vụ được phân công trong tuần và theo nội dung thông báo kết luận.
Chuẩn bị nội dung và điều kiện tổ chức Bầu cử Trưởng thôn, Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 theo đúng quy trình, đảm bảo thời gian quy định.
11. Đối với các trường học, trạm y tế xã
Ban giám hiệu nhà trường tăng cường công tác dạy và học gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh. Phối hợp gia đình vận động con em đến trường, không bỏ học giữa chừng.
Tập trung nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục.
Giao hiệu trưởng trường TH Ngô Gia Tự liên hệ Phòng giáo dục và đào tạo huyện hướng dẫn về việc sắp xếp lớp học tại phân hiệu Tú Trà vào điểm trường khu trung tâm xã.
Giao đồng chí Ngô Tấn Khoa chỉ đạo nhân viên Trạm y tế thực hiện giờ giấc làm việc và bố trí lịch trực hợp lý đảm bảo khám và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại trạm.
12. Đối với các thôn
Rà soát thực trạng trên địa bàn thôn, đề xuất nhu cầu về xây dựng, tu sửa cầu cống, đường GTNT, múc mương tưới tiêu, pi thoát nước trên các cánh đồng. Thời gian gửi tờ trình về UBND xã (qua đồng chí Nguyễn Tuần) chậm nhất 30/6/2019.
Chỉ đạo tổ trưởng tổ tự quản tiếp tục phối hợp cán bộ đứng điểm xã thu các quỹ vận động trong nhân dân đạt theo kế hoạch giao. Hoàn thành trước 30/10/2019.
Kiểm tra, phát hiện việc hộ dân trồng cây trên đất 5%, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép và báo cáo UBND xã kịp thời đảm bảo công tác quản lý hiện trạng trên địa bàn thôn.
Chuẩn bị nhân sự và tổ chức họp cử tri khu dân cư về Bầu cử Trưởng thôn, Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 đồng thời chuẩn bị điều kiện cho cuộc bầu cử đảm bảo theo quy định.
Giao Trưởng thôn Tú Trà tổ chức họp Ban phát triển thôn rà soát hiện trạng địa bàn thôn theo 10 tiêu chí xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại Khu dân cư An Bình đảm bảo đề nghị huyện công nhận vào cuối năm 2019.
Giao tổ trưởng tổ 1 thôn Tú Trà họp dân thống nhất địa điểm, quy mô xây dựng, huy động tiền trong nhân dân để đề nghị UBND xã bố trí diện tích đất xây dựng nhà tổ 1.
Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch UBND xã tại hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Vũ - CT. UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Corona

 
bep dien tu

Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh
Địa chỉ: Thôn Tú Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).873.175
Email: binhchanh.thangbinh@quangnam.gov.vn
Đơn vị quản lý Website: Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh.
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập